Przeglądy termowizyjne stanowią nieniszczącą metodę rejestrowania obrazów termicznych danego obiektu. Do ich przeprowadzania niezbędna jest specjalistyczna kamera termowizyjna, która funkcjonuje na zasadzie odbioru promieniowanie cieplnego z zakresu podczerwieni. Tego typu urządzenie jest w stanie precyzyjnie wykazać rozkład promieniowania podczerwonego wydzielanego przez dany budynek, którego temperatura wynosi więcej niż zero bezwzględne.

Współcześnie przeglądy termowizyjne są na szeroką skalę wykonywane w budownictwie, przemyśle, energetyce oraz w elektroniczne. Badania z zakresu termowizji są bezinwazyjne, umożliwiając w łatwy i szybki sposób lokalizację wszelkich nieprawidłowości występujących na obszarze dużych powierzchni, na przykład zbiorników czy elewacji obiektów. Przy ich pomocy można wykryć między innymi:

  • mostki termiczne,
  • pęknięcia konstrukcji ścian,
  • uszkodzenia izolacji termicznej,
  • nieprawidłową pracę urządzeń elektrycznych,
  • nieszczelności instalacji wodnej i grzewczej,
  • wady i awarie w układach elektrycznych.