My pracujemy Ty odpoczywasz. Dzięki współpracy z HAGLER Services możesz być spokojny o stan techniczny powierzonych instalacji. Całą dobę czuwamy i jesteśmy gotowi do interwencji.

Współpraca z nami to jednak nie tylko poczucie bezpieczeństwa. Zarządcy, którzy powierzyli nam więcej niż jedną nieruchomość, mogą liczyć na korzyści w ramach przygotowanego przez nas programu lojalnościowego obejmuje on m.in. nieodpłatne:

– przeglądy budowlane

– przeglądy elektryczne

– opnie rzeczoznawców i inspektorów nadzoru

– pomiary elektryczne, wentylacyjne i gazowe

– inspekcje kamerą termowizyjną

– inspekcje kamerą inspekcyjną do 40m