Kompleksowe utrzymanie obiektów budowlanych, zarządzanie nieruchomościami zarówno na poziomie technicznym, jak i administracyjnym, to tylko niektóre cechy usługi określanej mianem facility management. Ta coraz popularniejsza w Polsce profesja obejmuje kompleksowe administrowanie obiektami mieszkalnymi, publicznymi i komercyjnymi. Rynek facility management w naszym kraju rozwija się w dynamicznym tempie, a oferta firmy Hagler Services w pełnym zakresie pokrywa oczekiwania właścicieli i zarządców budynków, wspólnot mieszkaniowych i developerów.

Kompleksowe utrzymanie techniczne obiektu

Swoją ofertę adresujemy do instytucji publicznych, wspólnot mieszkaniowych i prywatnych inwestorów, administrujących obiektami budowlanymi. Mając na uwadze zapewnienie kompleksowej obsługi budynków, przejmujemy zarządzanie budynkiem, biorąc na siebie ogół kwestii związanych z obsługą techniczną, administracyjno-biurową i serwisową danego obiektu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podyktowanym przez rynek facility management, oferujemy:

  • obsługę techniczną
  • obsługę administracyjną
  • serwis instalacji
  • usługi dodatkowe.

W ramach obsługi technicznej świadczymy kompleksowy zakres usług remontowych i naprawczych, mających na celu zapewnienie bezawaryjnego użytkowania obiektów budowlanych. Sprawne działanie infrastruktury przekłada się na wyższy standard korzystania z obiektu, dlatego wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i nowoczesne technologie świadczymy kompleksową obsługę konserwatorską, biorąc na siebie ogół obowiązków związanych z technicznym utrzymaniem budynku.

W zakresie obsługi administracyjnej zajmujemy się prowadzeniem dokumentacji technicznej budynku, bierzemy na siebie nadzór nad przebiegiem prac remontowych i modernizacyjnych, zajmujemy się pozyskiwaniem niezbędnych zezwoleń, załatwianiem spraw związanych z ubezpieczeniem budynku oraz wielu innych obowiązków związanych z bieżącym administrowaniem obiektem budowlanym.

Jako istotny element usługi facility management traktujemy także kompleksowy przegląd, oraz serwis wszystkich podstawowych mediów i instalacji znajdujących się w obrębie budynku, w celu zapewnienia ich bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania. Naprawiamy i monitorujemy instalacje elektryczne, sanitarne, klimatyzację oraz inne media, których sprawne funkcjonowanie jest podstawą bezpieczeństwa i wysokiego standardu użytkowania obiektu.

Facility manager gwarantem utrzymania obiektu

Działając na warszawskim rynku nieruchomości od wielu lat, wyrobiliśmy sobie renomę i pozycję lidera stołecznego rynku facility management. Nasze usługi adresujemy zarówno do zarządów wspólnot mieszkaniowych, jak i prywatnych inwestorów czy instytucji publicznych. Wiemy jak zapewnić sprawne utrzymanie techniczne obiektów, gwarantując pełną satysfakcję zarówno ich właścicielom, jak i użytkownikom. Zapraszamy do współpracy!