Sprawna instalacja elektryczna to gwarancja bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, firm, ich klientów oraz instytucji publicznych. Obowiązujące w naszym kraju przepisy nakładają na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych konieczność monitowania stanu instalacji elektrycznej oraz jej bieżącą konserwację.

W Hagler Services oferujemy kompleksowe wsparcie wspólnot mieszkaniowych, jednostek publicznych i prywatnych właścicieli budynków, zapewniając nadzór i konserwację instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych na terenie Warszawy i okolic.

Zlecając naszej firmie kompleksowe prace konserwacyjne związane z instalacją elektryczną, otrzymujesz gwarancję bezpieczeństwa i niezawodnego działania sieci w twoim budynku. W ramach utrzymania sprawności sieci elektrycznej w obiekcie wykonujemy szereg usług naprawczych i konserwacyjnych, do których zalicza się m.in.:

  • wymiana żarówek i opraw oświetleniowych w częściach wspólnych obiektu budowlanego (korytarze, klatki schodowe, wejścia do budynku, oświetlenie na zewnątrz obiektu),
  • wymiana i konserwacja bezpieczników i tablic elektrycznych, stanowiących element instalacji elektrycznej,
  • wymiana gniazd bezpieczników,
  • wykrywanie zwarć i zakłóceń w sprawnym działaniu instalacji elektrycznej oraz ich usuwanie,
  • bieżąca naprawa gniazd, włączników, uzupełnienie dekli w puszkach prądowych i telefonicznych,
  • utrzymanie technicznej sprawności wszystkich elementów instalacji elektrycznej: skrzynek, przewodów, gniazd, przełączników, bezpieczników itp.

Zlecając nam stałą obsługę obiektu w zakresie przeglądów, obsługi, eksploatacji i bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej, możesz być pewien niezawodnego i wydajnego działania sieci na terenie całego obiektu.