Sprawna instalacja sanitarna to jedno z największych wyzwań, przed którymi staje każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Odpowiednio zaprojektowana sieć wodno-kanalizacyjna pozwoli na wydajne i bezproblemowe użytkowanie, jednak równie istotnym elementem jest bieżący nadzór oraz monitorowanie sprawności instalacji sanitarnej.

Dotyczy to zarówno budynków prywatnych, jak i publicznych czy komercyjnych. Hagler Services oferuje pełen zakres prac konserwacyjnych, związanych z utrzymaniem sprawności instalacji sanitarnych grzewczych, węzłów cieplnych i kotłów grzewczych w obiektach budowlanych mieszczących się w Warszawie i okolicach.

W ramach bieżącej i konserwacji sieci wod-kan oraz instalacji grzewczych zapewniamy:

  • projektowanie i wykonywanie instalacji sanitarnych,
  • utrzymanie sprawności technicznej poszczególnych elementów instalacji: rur, zaworów, wodomierzy, zbiorników,
  • wymianę niesprawnych i nieszczelnych elementów,
  • sprawdzanie właściwego działania wodomierza, wykonywanie odczytów oraz plomb, powiadomienie o konieczności legalizacji wodomierza,
  • udrażnianie kanalizacji sanitarnej, konserwację pionów i poziomów kanalizacyjnych,
  • bieżące utrzymywanie sprawności kotłów grzewczych i innych elementów instalacji c.o.,
  • sporządzanie opinii, przeprowadzanie audytów,
  • profesjonalną diagnostykę, wykrywanie niesprawności, usuwanie usterek w instalacjach sanitarnych.

Konserwacja sieci sanitarnej w Warszawie

Szeroki zakres usług związanych z bieżącym utrzymaniem instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych, możliwy jest dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, takich jak kamera termowizyjna czy niezawodne urządzenia pomiarowe. Nasze wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac konserwacyjnych stanowi dla inwestora gwarancję doskonałej i nieprzerwanej sprawności instalacji sanitarnej na terenie zarządzanego przez niego obiektu. Zapraszamy do współpracy.