Nieruchomości prowadzone przez zarządców czy zarządy wspólnot mieszkaniowych wymagają profesjonalnej opieki oraz odpowiedniego zarządzania technicznego. Specjalistyczne
i coraz to nowocześniejsze instalacje stosowane w budynkach, odpowiedzialne za bezpieczeństwo i właściwe funkcjonowanie obiektów, upominają się o wykwalifikowaną kadrę, sprawującą kompleksowy nadzór nad pracą wszelkich urządzeń i instalacji technologicznych, zapewniając tym samym niczym niezakłóconą pracę całego budynku.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w ramach technicznego zarządzania nieruchomością, jednym z najistotniejszych elementów jest umiejętność połączenia pracy ludzi, nowoczesnych technologii oraz procesów administrowania. Dlatego w ramach proponowanych usług, oferujemy pełne zarządzanie techniczne nieruchomościami, w tym zarządzanie infrastrukturalne, obsługę mediów, a także konserwację i serwis instalacji.

Od ponad dziesięciu lat HAGLER Services specjalizuje się w kompleksowym świadczeniu usług facility management, zapewniając profesjonalną obsługę techniczną obiektów oraz instalacji. Nasi specjaliści są w stanie przejąć obsługę nieruchomości już od chwili rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, realizując wszelkie oczekiwania klientów przez cały okres realizacji przedsięwzięcia, po kolejne lata użytkowania budynku.

Realizowana przez nas obsługa techniczna nieruchomości mieszkalnych obejmuje między innymi:

  • nadzór i obsługę instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
  • prowadzenie systematycznych oględzin i inspekcji,
  • utrzymanie w ruchu urządzeń technologicznych wraz z instalacjami elektryczno-energetycznymi,
  • planowanie okresowych przeglądów oraz kontroli stanu technicznego budynku oraz instalacji,
  • zamawianie niezbędnych części zamiennych,
  • wychwytywanie ewentualnych wad, usterek oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń technologicznych,
  • dokumentację, raporty.

Zlecenie naszej firmie usług z zakresu technicznego facility management to przekazanie specjalistom odpowiedzialności za zapewnienie oraz utrzymanie niezakłóconej i bezawaryjnej pracy całej infrastruktury wchodzącej w skład nieruchomości.

Podejmujemy się nie tylko konserwacji i serwisu instalacji, ale jesteśmy również w stanie pomóc w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego. Stałym klientom proponujemy Program Lojalnościowy, który zapewnia dostęp do gratisowych rabatów, przeglądów i innych korzyści wynikających z nawiązania współpracy z HAGLER Services.

mieszkalnych

dom_mieszkalny_malyKażda nieruchomość prowadzona przez zarządcę czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej wymaga zapewnienia budynkowi i jego instalacjom profesjonalnej opieki. Od ponad dziesięciu lat nasza firma zapewnia kompleksową obsługę techniczną wszystkich instalacji na najwyższym poziomie. Zaczynaliśmy od obsługi kompleksów biurowych, a od kilku lat wypracowane standardy przenosimy na nieruchomości mieszkalne dając zarządcom profesjonalne wsparcie w ich pracy oraz służąc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów na budynku.

Na nasze barki możesz scedować nie tylko konserwację i serwis instalacji czy pogotowie techniczne, pomożemy Ci również w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego, z naszym zespołem branżowych inspektorów nadzoru i rzeczoznawców odbierzemy nieruchomość od developera, wykonamy wszystkie wymagane prawem przeglądy i udokumentujemy stan instalacji np. za pomocą kamery termowizyjnej.

Naszym stałym klientom oferujemy Program Lojalnościowy, który daje dostęp do gratisowych przeglądów, rabatów i innych korzyści wynikających ze współpracy z HAGLER Services.

Od roku z powodzeniem wdrażamy również Program Eco, dzięki któremu wdrażamy we wspólnotach system rozwiązań generujących oszczędności w zużyciu energii nawet do 30%.

publicznych

ratusz_malyHAGLER Services z powodzeniem realizuje projekty outsourcingu dla jednostek publicznych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług zarówno w przetargach nieograniczonych jak i zamkniętych. Nasze doświadczenie i profesjonalizm zostało potwierdzone min.  przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego czy Sąd Okręgowy w Warszawie.

Realizujemy obsługę techniczną powierzonych nam instalacji i budynków na najwyższym poziomie. Odpowiadamy min. za klimatyzację precyzyjną, nadzór systemów BMS firm Honywell czy TAC, serwisujemy UPS-y, systemy gaszenia gazem dla serwerowni, obsługujemy w pełnym zakresie instalacje HVAC i systemy niskoprądowe CCTV, KD, SWN i P-poż.

komercyjnych

wiezowiec_malyBudynki biurowe wymagają szczególnego podejścia w dziedzinie Facility Management. Ich właścicielom i zarządcom zależy nie tylko na bezawaryjnym funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i instalacji czy minimalizacji zużycia energii, współczesny zarządca nieruchomości potrzebuje wsparcia w postaci precyzyjnego narzędzia jakim jest rozbudowany system raportów i analiz stanu budynku oraz zużycia poszczególnych jego elementów. Korzystając z naszych usług w tym zakresie zarządcy otrzymują 100% wsparcie techniczne i bezpieczeństwo obiektu jak również nowoczesny system raportowania umożliwiający tworzenie budżetów i długoterminowe planowanie wydatków.

Nasz program Full Responsibility dedykowany profesjonalnym zarządcom pozwala w 100% zabezpieczyć nieruchomość przed pozabudżetowymi wydatkami. Wybierając tą opcję współpracy uzyskujesz pokrycie kosztów napraw i wymianę urządzeń, które uległy nagłej awarii ? w ten sposób Twój budżet będzie zawsze bezpieczny.