Jeśli potrzebujesz serwisu dedykowanego do jednej branży, czy też do konserwacji poszczególnych urządzeń i instalacji – poniżej znajdziesz zakres naszych usług:

Serwis instalacji elektrycznych

Wykonujemy i serwisujemy instalacje elektryczne w całym zakresie. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne, wykonujemy pomiary instalacji w zakresie prawa budowlanego oraz ekspertyzy dotyczące stanu instalacji, jakości ich wykonania. Zajmujemy się też nadzorem nad pracami oraz projektowaniem instalacji. W zakresie instalacji elektrycznych konserwujemy min. wszystkie nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości na terenie Warszawy

Serwis instalacji sanitarnej

Konserwujemy i utrzymujemy w stałej sprawności instalacje wod-kan, instalacje grzewcze, węzły cieplne i kotły gazowe. Zajmujemy się projektowaniem i wykonawstwem w/w elementów, sporządzamy też opinię, przeglądy i audyty sprawności urządzeń oraz jakości wykonania robót. Dzięki zaopatrzeniu w nowoczesny sprzęt typu: oprogramowanie do ustawień automatyki, kamera inspekcyjna, mierniki poziomu gazów, kamera termowizyjna – jesteśmy w stanie szybko i skutecznie diagnozować problemy i usuwać niesprawności w instalacjach.

Serwis instalacji klimatyzacji

Wykonujemy i serwisujemy instalacje klimatyzacji i wentylacji w mieszkaniach, biurach i budynkach strategicznych. Obsługujemy systemy klimatyzacji precyzyjnej min. dla jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości czy Sądu Okręgowego w Warszawie. Nasz serwis posiada wszelkie kwalifikacje i uprawnienia do obsługi nawet najbardziej skomplikowanych systemów również w strefach o ograniczonym dostępie (kancelarie tajne, budynki strategiczne z koniecznością zachowania klauzuli „poufne”). Nasze pogotowie techniczne działa całą dobę, w przypadku awarii dojeżdżamy maksymalnie w przeciągu 2 godzin.