Wykonujemy i serwisujemy instalacje klimatyzacji i wentylacji w mieszkaniach, biurach i budynkach strategicznych. Obsługujemy systemy klimatyzacji precyzyjnej min. dla jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości czy Sądu Okręgowego w Warszawie. Nasz serwis posiada wszelkie kwalifikacje i uprawnienia do obsługi nawet najbardziej skomplikowanych systemów również w strefach o ograniczonym dostępie (kancelarie tajne, budynki strategiczne z koniecznością zachowania klauzuli „poufne”). Nasze pogotowie techniczne działa całą dobę, w przypadku awarii dojeżdżamy maksymalnie w przeciągu 2 godzin.