Sprawdź co jeszcze możemy zrobić. Znajdziesz tu specjalistyczne usługi, które realizujemy na indywidualne zlecenia.

Przeglądy budowlane

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego wszystkie nieruchomości i ich instalacje wymagają wykonywania okresowych przeglądów. Przeglądy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione posiadające niezbędne kwalifikacje. Każdy przegląd jest dla właściciela nieruchomości lub zarządcy znaczącym narzędziem obrazującym stan budynku, potencjalne zagrożenia i niezbędne do podjęcia czynności, dlatego też ważne jest by przeglądy były wykonywane terminowo i w sposób profesjonalny. Hagler Services specjalizuje się wykonywaniu przeglądów:

  • budowlanych rocznych i pięcioletnich
  • instalacji elektrycznych z pomiarami
  • instalacji sanitarnych
  • instalacji wentylacji z pomiarami
  • instalacji gazowych z pomiarami
  • instalacji p-poż

Nasi inspektorzy i rzeczoznawcy wykonują też audyty techniczne nieruchomości sprawdzając nie tylko jej stan techniczny ale też kompletność dokumentacji i jej zgodność ze stanem faktycznym. Opracowania te są niejednokrotnie niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od developera lub przy odbiorze nieruchomości.

Każdy przegląd potwierdzony jest protokołem z załączoną dokumentacją zdjęciową, opisem wad istnieje też możliwość sporządzenia wyceny lub technologii napraw.

czytaj dalej…

Kamera termowizyjna

Dysponujemy nowoczesną kamerą termowizyjną marki FLIR. Połączenie tego urządzenia ze specjalistyczną wiedzą naszych pracowników umożliwia szybką i precyzyjną diagnostykę w zakresie:

  • lokalizacji mostków termicznych przy badaniu obiektów budowlanych
  • lokalizację przecieków i nacieków wodnych w elementach konstrukcyjnych (precyzyjna pomoc przy iniekcji)
  • dokonywanie profesjonalnych przeglądów instalacji elektrycznych i cieplnych z obiektywnym wskazaniem zużytych lub wadliwie funkcjonujących elementów
  • dokonywanie przeglądów i badania stanu urządzeń limatyzacyjnych

Nasz przeszkolony serwis zapewni ci nie tylko profesjonalną dokumentację zdjęciową, ale też dokładną diagnozę problemu wraz ze szczegółowym opisem.

Kamera inspekcyjna

Usługi kamerą inspekcyjną dają nieocenioną pomoc i oszczędności finansowe przy naprawach, konserwacji i obsłudze instalacji wodnych, wentylacyjnych i innych inst. sanitarnych. Nieinwazyjny dostęp do elementów instalacji pozwala na oszczędność czasu, szczegółową i precyzyjną diagnostykę i wybór najlepszego z możliwych rozwiązań naprawczych.

Montaż klimatyzacji i wentylacji

Posiadamy doświadczenie w realizacji i nadzorze projektów budowlanych z zakresu chłodnictwa i wentylacji. Powierzone prace realizujemy w sposób kompleksowy od projektu po instalację i odbiory. Montujemy jednostki klimatyzacji do indywidualnego użytku jak i duże centrale klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej oraz klimatyzację precyzyjną.

Obecnie serwisujemy i montujemy urządzenia takich firm jak:

carrier
daikin
fujitsu
lg
me
stulz

Audyt energetyczny

Na zlecenie wykonujemy audyty energetyczne nieruchomości.