Nasza oferta

Nasza oferta
Facility Management

Facility Management

To usługa, która z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie na polskim rynku, głównie ze względu na swoją kompleksowość. Facility management oznacza bowiem całościową opiekę nad nieruchomością – zarówno na poziomie administracyjnym, jak i technicznym. 
Lata kompetentnego działania na warszawskim rynku nieruchomości sprawiły, że zyskaliśmy zaufanie klientów i renomę m.in. właśnie w tej dziedzinie. Od lat kompleksowo dbamy o utrzymanie najwyższego standardu powierzanych nam budynków oraz o pełne bezpieczeństwo i komfort przebywających w nich lokatorów i pracowników.  Z radością, ale i pełną odpowiedzialnością przejmujemy od naszych klientów wszystkie obowiązki związane z idealnym zarządzaniem daną nieruchomością. 


Oferujemy:

 • obsługę techniczną (m.in. pełen zakres usług remontowych i naprawczych, systematyczne prace konserwatorskie),
 • obsługę administracyjną (m.in. prowadzenie dokumentacji budynku, nadzór nad przebiegiem prac remontowych i modernizacyjnych, wykonywanie obowiązków związanych z ubezpieczeniem i bieżącym administrowaniem budynku),
 • serwis instalacji (kompleksowy przegląd oraz bieżące konserwowanie i serwisowanie wszystkich instalacji funkcjonujących w budynku)
 • usługi dodatkowe.

Dla kogo?

Usługę facility management w Warszawie i okolicach kierujemy zarówno do zarządów wspólnot mieszkaniowych, jak i do prywatnych inwestorów, deweloperów i zarządców instytucji publicznych.

Skontaktuj się z nami
Serwis instalacji klimatyzacji

Serwis instalacji klimatyzacji

Komfort, zdrowe drogi oddechowe, a latem po prostu konieczność. Sprawnie działająca klimatyzacja jest na wagę złota. Dlatego dbamy o nią wszędzie: w mieszkaniach, biurach i budynkach strategicznych. Obsługujemy systemy klimatyzacji precyzyjnej, m.in. dla jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości czy Sądu Okręgowego w Warszawie.


Oferujemy:

 • montaż i pełen serwis instalacji klimatyzacji oraz wentylacji;
 • obsługę nawet najbardziej skomplikowanych systemów – również w strefach o ograniczonym dostępie (kancelarie tajne, budynki strategiczne z koniecznością zachowania klauzuli „poufne”);
 • całodobowe wsparcie i pełną dyspozycyjność – w przypadku awarii jesteśmy na miejscu w przeciągu maksymalnie 2 godzin;
 • klimatyzację precyzyjną dla serwerowni i pomieszczeń specjalnych.
Skontaktuj się z nami
Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

To jedna z naszych głównych usług. Od wielu lat wspieramy wspólnoty mieszkaniowe w Warszawie, przejmując od nich pełną odpowiedzialność za kompleksowe administrowanie nieruchomością. Pomagamy na trzech płaszczyznach: organizacyjno-prawnej, eksploatacyjno-administracyjnej i technicznej, a także finansowo księgowej. 


W ramach obsługi organizacyjno-prawnej oferujemy:

 • prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli;
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed organami sądowymi, administracyjnymi oraz innymi placówkami w najważniejszych kwestiach związanych z zarządem nieruchomością;
 • zwoływanie i obsługiwanie zebrań właścicieli lokali;
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnej;
 • prowadzenie spraw wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz;
 • zawieranie umów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

W ramach obsługi eksploatacyjno-administracyjnej i technicznej oferujemy:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego wraz z niezbędną dokumentacją techniczną nieruchomości;
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń wchodzących w skład budynku;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (między innymi w zakresie konserwacji obiektu, przeprowadzania bieżących remontów, modernizacji/naprawy instalacji, itp.);
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej obiektu (projektowej, powykonawczej oraz bieżącej);
 • zapewnienie prawidłowego użytkowania nieruchomości dzięki systematycznemu i terminowemu prowadzeniu okresowych przeglądów i kontroli technicznych;
 • zapewnienie utrzymania budynku wraz z całą jego infrastrukturą w należytym stanie technicznym.

W ramach obsługi finansowo-księgowej oferujemy:

 • dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej;
 • przeprowadzanie comiesięcznych rozliczeń wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością;
 • ewidencjonowanie kosztów bankowych, odsetek i ustalanie faktycznego stanu funduszu remontowego;
 • prowadzenie pełnej księgowości;
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej;
 • windykację należności.
Skontaktuj się z nami
Konserwacja instalacji elektrycznych

Konserwacja instalacji elektrycznych

W pierwszej kolejności zawsze troszczymy się o bezpieczeństwo i wygodę lokatorów zamieszkujących powierzane naszej opiece budynki. Dlatego tak ważne jest dla nas, by dostarczać naszym klientom kompleksową ofertę konserwacji instalacji elektrycznej w Warszawie i okolicach. 


Oferujemy:

 • wymianę żarówek i opraw oświetleniowych w częściach wspólnych obiektu budowlanego (korytarze, klatki schodowe, wejścia do budynku, oświetlenie na zewnątrz obiektu);
 • wymianę i konserwację bezpieczników oraz tablic elektrycznych stanowiących element instalacji elektrycznej;
 • wymianę gniazd bezpieczników;
 • wykrywanie i usuwanie zwarć oraz zakłóceń w sprawnym działaniu instalacji elektrycznej;
 • bieżącą naprawę gniazd i włączników, a także uzupełnianie dekli w puszkach prądowych i telefonicznych;
 • utrzymywanie technicznej sprawności wszystkich elementów instalacji elektrycznej (m.in. skrzynek, przewodów, gniazd, przełączników, bezpieczników).
Skontaktuj się z nami
Konserwacja instalacji

Konserwacja instalacji

Bieżąca konserwacja instalacji zamontowanych w budynku to nie tylko kwestia poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i komfort życia lokatorów, ale również realny obowiązek, jaki nakłada na zarządców nieruchomości państwo polskie. 

Dlatego bardzo chętnie przejmujemy od naszych klientów wszystkie prace związane z utrzymaniem idealnej sprawności technicznej każdego elementu wchodzącego w skład danej nieruchomości.


Oferujemy pełną obsługę techniczną i konserwację instalacji:

 • elektrycznych,
 • hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych,
 • oświetleniowych,
 • gazowych,
 • grzewczych,
 • klimatyzacji i wentylacji.

UPS/serwerownie

Dbamy o to, by lokatorzy i pracownicy zarządzanych przez nas budynków mieli ciągły dostęp do wysokiej jakości, szybkiego i sprawnego pasma internetowego. Zapewniamy kompleksowe utrzymanie serwerowni obiektu, zapewniając naszym klientom gwarancję zachowania właściwych parametrów, a w razie potrzeb także dostęp do urządzeń zastępczych. Zapewniamy całodobową dyspozycyjność, dzięki czemu w przypadku ewentualne awarii  jesteśmy w stanie zareagować  w niecałe 30 minut.


Oferujemy:

 • serwis i konserwację systemów klimatyzacji precyzyjnej,
 • serwis konserwację systemów UPS,
 • serwis i konserwację systemów gaszenia gazem. 
Skontaktuj się z nami
Montaż klimatyzacji i wentylacji

Montaż klimatyzacji i wentylacji

Służymy bogatym doświadczeniem w realizacji i nadzorze projektów budowlanych z zakresu chłodnictwa i wentylacji. 


Oferujemy:

 • kompleksową usługę (od projektu po instalację i odbiór);
 • obsługę różnych klientów – montujemy klimatyzację zarówno do użytku indywidualnego, jak i na potrzeby dużych inwestycji;
 • spory zakres rozwiązań (m.in. centrale klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej, klimatyzacja precyzyjna);
 • montaż i serwis urządzeń renomowanych firm (m.in. Carrier, Daikin, Fujitsu, LG, Mitsubishi Electric, Stulz).
Skontaktuj się z nami
UPS/Serwerownie

UPS/Serwerownie

Kompleksowe utrzymanie serwerowni obejmujące gwarancję utrzymania parametrów oraz urządzenia zastępcze w razie potrzeb, a także pogotowie 24h z czasem reakcji nawet do do 30 min.
 

W zakres usług wchodzą:

 • serwis i konserwację systemów klimatyzacji precyzyjnej
 • serwis konserwacja systemów UPS
 • serwis i konserwacja systemów gaszenia gazem 
Skontaktuj się z nami
Konserwacja instalacji sanitarnych

Konserwacja instalacji sanitarnych

Zapewniamy najwyższą jakość konserwacji instalacji sanitarnej w Warszawie. Klienci mogą liczyć na nasze wieloletnie doświadczenie, wiedzę oraz przygotowanie – w pracy korzystamy z najnowocześniejszych technologii, takich jak kamera termowizyjna, kamera inspekcyjna czy innowacyjne narzędzia pomiarowe. 
 

Oferujemy:

 • projektowanie i wykonywanie instalacji;
 • utrzymywanie sprawności technicznej poszczególnych elementów instalacji (m.in. rur, zaworów, wodomierzy, zbiorników);
 • wymianę niesprawnych i nieszczelnych elementów;
 • sprawdzanie właściwego działania wodomierza, wykonywanie odczytów oraz plomb, powiadamianie o konieczności legalizacji wodomierza;
 • udrażnianie kanalizacji sanitarnej, konserwację pionów i poziomów kanalizacyjnych;
 • bieżące utrzymywanie sprawności kotłów grzewczych i innych elementów instalacji c.o.;
 • sporządzanie opinii, przeprowadzanie audytów;
 • profesjonalną diagnostykę, wykrywanie niesprawności, usuwanie usterek w instalacjach sanitarnych.
Skontaktuj się z nami