Facility Management: Obsługa techniczna wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie nieruchomościami

Hagler Services to jeden z czołowych liderów w zakresie świadczenia kompleksowych usług facility management na najwyższym poziomie. Zespół naszych wykwalifikowanych pracowników oferuje profesjonalne usługi dla każdej nieruchomości, wpierając wspólnoty mieszkaniowe, udowadniając, że polska jakość wraz z obowiązującymi standardami mogą być wzorem dla innych.

Naszą specjalnością jest sprawne zarządzanie nieruchomościami, w skład którego wchodzi zarówno obsługa administracyjna, jak i techniczna wspólnot mieszkaniowych. Prowadzimy dokumentacje techniczne, kontrolujemy naprawy i konserwacje budynków, przygotowujemy wnioski dotyczące ubezpieczenia obiektów, a także dbamy o utrzymanie czystości i porządku w obrębie posesji.Wspólnoty mieszkaniowe zagwarantowany mają pełen zestaw usług.

Przez lata współpracy z właścicielami nieruchomości oraz wspólnotami mieszkaniowymi, wyrobiliśmy sobie markę profesjonalnego i kompetentnego zarządcy, który doskonale dba o powierzone mu budynki. Wszystkie zadania realizujemy sprawnie i kompleksowo, dzięki zespołowi dobrze przygotowanych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami i obsługi wspólnot mieszkaniowych.

Obsługa techniczna

Nasz cel to obsługa techniczna nieruchomości na najwyższym poziomie. Przejmujemy od właścicieli oraz zarządców obiektów odpowiedzialność za sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie infrastruktury w budynkach. Zarządzanie techniczne w naszym wydaniu to połączenie profesjonalizmu z fachową wiedzą. W obsłudze technicznej wspólnot mieszkaniowych kierujemy się najwyższymi standardami.

Serwis instalacji

W ofercie zarządzania nieruchomościami oferujemy profesjonalny serwis instalacji elektrycznych, grzewczych, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych stanowiących elementy wyposażenia obsługiwanego budynku. Nasz zespół doświadczonych pracowników serwisuje praktycznie wszystkie podstawowe instalacje obiektowe.

Usługi dodatkowe

Wykonujemy profesjonalne przeglądy termowizyjne na zlecenia osób prywatnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dysponujemy nowoczesną kamerą termowizyjną marki FLIR, umożliwiającą szybką i precyzyjną diagnostykę przy badaniu obiektów budowlanych. Nasza obsługa wspólnot mieszkaniowych to najwyższa jakość.

Przeglądy budowlane

Naszą specjalnością są kompleksowe przeglądy budowlane, które wykonujemy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa budowlanego. W ramach świadczonych usług, proponujemy przeglądy instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji, gazowych oraz przeciwpożarowych.

Konserwacja instalacji

W ramach kompleksowych usług technicznych, oferujemy przeglądy i naprawy wszelkiego rodzaju instalacji, znajdujących się na wyposażeniu danego obiektu. Zakres czynności wykonywanych przez naszych specjalistów to konserwacja instalacji, obsługa, pomiary, a także eksploatacja.

Obsługa techniczna wspólnot mieszkaniowych

W Hagler Services doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, jak wiele obowiązków związanych z technicznym utrzymaniem budynku ma każda wspólnota mieszkaniowa. Dzięki posiadanym zasobom i wieloletniemu doświadczeniu oferujemy zarządom warszawskich wspólnot mieszkaniowych kompleksową obsługę facility management – technicznego i administracyjnego zarządzania obiektem mieszkalnym w pełnym zakresie.

Hagler Services od lat zajmuje się kompleksowym i nowoczesnym zarządzaniem nieruchomościami. Obok prywatnych inwestorów, developerów, urzędów i instytucji publicznych, liczne grono naszych klientów stanowią wspólnoty mieszkaniowe. Wpływ na to ma niewątpliwie szerokie spektrum korzyści, wynikających z powierzenia naszym specjalistom bieżącego utrzymania budynków. Należą do nich:

  • optymalizacja kosztów utrzymania budynku,
  • stały nadzór nad powierzonymi obiektami,
  • monitorowanie sprawności poszczególnych instalacji (elektrycznej, wod.-kan., klimatyzacji)
  • bieżące prace serwisowe i konserwacyjne,
  • wykonywanie przeglądów technicznych, przeprowadzanie audytów,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych, uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń, ogół spraw związanych z bieżącym administrowaniem budynkami mieszkalnymi.
Obsługa wspólnot mieszkaniowych – Warszawa

Wyżej wymienione czynności, to tylko część z bogatej oferty usług, jakie świadczymy codziennie na rzecz wspólnot mieszkaniowych z różnych dzielnic Warszawy. Bieżąca obsługa techniczna i administracyjna to coś więcej niż gwarancja sprawnych instalacji czy szybkich i skutecznych prac serwisowych i naprawczych. To kompleksowa opieka nad obiektem, bieżące monitorowanie i nadzór, prowadzone z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii

Nasza firma dostarcza bieżącej informacji na temat sprawności i stanu eksploatacji urządzeń i poszczególnych instalacji, co pozwala na skuteczne planowanie inwestycji i efektywne zarządzanie zasobami finansowymi przez wspólnoty mieszkaniowe.

Doskonale rozumiemy potrzeby zarówno mieszkańców, dlatego zapewniamy im optymalny komfort życia, jak i zarządców obiektów, dla których priorytetem jest zapewnienie wysokiego standardu przy jednoczesnym, efektywnym zarządzaniu posiadanymi zasobami. Powierzając naszemu zespołowi specjalistów obsługę techniczną obiektów mieszkalnych, wspólnota mieszkaniowa otrzymuje realne i wymierne wsparcie na każdym poziomie.