Konserwacja instalacji elektrycznych

Konserwacja instalacji elektrycznych

W pierwszej kolejności zawsze troszczymy się o bezpieczeństwo i wygodę lokatorów zamieszkujących powierzane naszej opiece budynki. Dlatego tak ważne jest dla nas, by dostarczać naszym klientom kompleksową ofertę konserwacji instalacji elektrycznej w Warszawie i okolicach. 


Oferujemy:

  • wymianę żarówek i opraw oświetleniowych w częściach wspólnych obiektu budowlanego (korytarze, klatki schodowe, wejścia do budynku, oświetlenie na zewnątrz obiektu);
  • wymianę i konserwację bezpieczników oraz tablic elektrycznych stanowiących element instalacji elektrycznej;
  • wymianę gniazd bezpieczników;
  • wykrywanie i usuwanie zwarć oraz zakłóceń w sprawnym działaniu instalacji elektrycznej;
  • bieżącą naprawę gniazd i włączników, a także uzupełnianie dekli w puszkach prądowych i telefonicznych;
  • utrzymywanie technicznej sprawności wszystkich elementów instalacji elektrycznej (m.in. skrzynek, przewodów, gniazd, przełączników, bezpieczników).
Skontaktuj się z nami